ข่าวสารและกิจกรรม HOME > NEWS    

ค้นหา      ขอยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอยินดีต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
: 3 ส.ค. 2563 |  : 13
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเดินรถรับส่งนักเรียนในวันเปิดภาคการศึกษา 2563
เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนหน้าอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ไปจนถึงด้านข้างของอาคารประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับและส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษา 2563 นี้ จึงขอปร
: 26 มิ.ย. 2563 |  : 82
ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน สามารถดาวน์โหลด หรืออ่านเอกสาร “คู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563” ได้ที่บทความด้านล่างนี้
: 11 มิ.ย. 2563 |  : 165
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งเรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >> ขั้นตอนในการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256
: 27 พ.ค. 2563 |  : 127
ขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตฯ ขอแจ้งเลื่อน “วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563” ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ออกไปโดยไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งวันให้ทราบอีก
: 24 เม.ย. 2563 |  : 117
ขอเลื่อนการรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตฯ ขอแจ้งเลื่อนการรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยทางโรงเรียนจะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง
: 23 เม.ย. 2563 |  : 104
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
: 9 ม.ค. 2563 |  : 1822
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุญญิศา ศรีแก้ว
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุญญิศา ศรีแก้ว
: 3 ม.ค. 2563 |  : 286
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา
: 22 ก.พ. 2562 |  : 1187
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562
: 14 ก.พ. 2562 |  : 1429
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 วิชา คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม
: 4 ก.พ. 2562 |  : 237
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน Satit Summer Camp 2019
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน Satit Summer Camp 2019 ระหว่างวันที่ 1-26 เมษายน 2562 นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่ครูประจำชั้น ติดต่อสอบถาม 044-341-367
: 31 ม.ค. 2562 |  : 370
แบบประเมินออนไลน์ การจัดงานร้อยดวงจิตสาธิตสัมพันธ์ ’12 “อาชีพในฝัน”
แบบประเมินออนไลน์ การจัดงานร้อยดวงจิตสาธิตสัมพันธ์ ’12 “อาชีพในฝัน”
: 25 ม.ค. 2562 |  : 276
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
: 7 ม.ค. 2562 |  : 975
กิจกรรมเปิดธนาคารขยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เนื่องจากปัจจุบันสภานักเรียนได้มองเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยของนักเรียนภายในโรงเรียน ดังนั้นสภานักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยขึ้น ซึ่งในครั้งแร
: 2 ม.ค. 2562 |  : 243
การเข้าร่วมแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1
การเข้าร่วมแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเข้าร่วมแข่งขันหน้าที่พล
: 2 ม.ค. 2562 |  : 102

  หน้า 1 / 1 |  1  (ทั้งหมด : 16 รายการ)

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 5 4 1 2
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.