ข่าวสารและกิจกรรม HOME > NEWS    

ค้นหา      ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#SATITNRRU_OPEN_HOUSE_2024 ❤ #เปิดบ้านสาธิตฯโคราช ❤
: 8 ม.ค. 2567 |  : 1141
โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศหยุการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
หยุดการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นเวลา 1 วัน และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันพุทธที่ 3 มกราคม 2567 เนื่องจากโรงเรียนสาธิตฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านการจราจร และมีความห่วงใยต่อความป
: 22 ธ.ค. 2566 |  : 317
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รายการสอบ ASMOPSS THAILAND 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รายการสอบ ASMOPSS THAILAND 2023 การแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ รอบสอง (รอบคัดตัวแทนประเทศ) สอบวันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566
: 26 ต.ค. 2566 |  : 292
ลูกสาธิตฯ ได้รับรางวัลยุวทูตไทยแลนด์ ประจำปี 2566
ลูกสาธิตฯ ได้รับรางวัลยุวทูตไทยแลนด์ ประจำปี 2566 จากชมรมส่งเสริมกิจกรรมการแสดงเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
: 16 มิ.ย. 2566 |  : 370
ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อน กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อน กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 . จากเดิม วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 น. -
: 9 พ.ค. 2566 |  : 380
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย และทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานระดับประถมศึกษา รอบรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย และทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานระดับประถมศึกษา รอบรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
: 10 ก.พ. 2566 |  : 907
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566
[ประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นบริบา
: 27 ม.ค. 2566 |  : 1352
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 รอบ Satit Nrru Open House 2023
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 รอบ Satit Nrru Open House 2023
: 12 ม.ค. 2566 |  : 1598
!!! ประกาศ เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา !!!
ประกาศ เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับเลขที่ 170/2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562 ประกาศ เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทย
: 17 พ.ย. 2565 |  : 1859
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ายกลางปี Midyear Camp 2022
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ายกลางปี Midyear Camp 2022 ระหว่างวันที่ 3 - 28 ตุลาคม 2565 โดยผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือสม
: 25 ส.ค. 2565 |  : 438
ประชาสัมพันธ์เชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมรับชมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมรับชมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 . ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. ที่ Facebook.com/satitnrru.th . โรงเรียนสาธิตมห
: 26 เม.ย. 2565 |  : 550
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา
: 5 เม.ย. 2565 |  : 1185
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

: 7 มี.ค 2565 |  : 1695
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ และ มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการและไม่ต้องจับสลาก (ระดับปฐมวัย) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) สำหรับผู้ที่สมัครต
: 15 ก.พ. 2565 |  : 1192
โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Tel : 0 4434 1367 หรือ 0931024
: 31 ม.ค. 2565 |  : 1029
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิ์เข้าเรียน สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนภายในกิจกรรม Satit Open House ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิ์เข้าเรียน สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนภายในกิจกรรม Satit Open House ประจำปี 2565
: 25 ม.ค. 2565 |  : 833
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ Native English Speaker จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ Native English Speaker จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 - The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat Universi
: 17 ม.ค. 2565 |  : 538
หยุดการเรียนการสอนเพิ่มเติม (กรณีพิเศษ)
หยุดการเรียนการสอนเพิ่มเติม (กรณีพิเศษ) โดยโรงเรียนจะหยุดทำการเรียนการสอนเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 เป็นเวลา 5 วัน
: 7 ม.ค. 2565 |  : 378
ขอประชาสัมพันธ์การปิดประตูเข้า - ออก บริเวณประตู ๑ (ฝั่งปฐมวัย)
ขอประชาสัมพันธ์การปิดประตูเข้า - ออก บริเวณประตู ๑ (ฝั่งปฐมวัย)
: 26 ธ.ค. 2564 |  : 317
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดโรงเรียนสาธิต รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น
: 10 ธ.ค. 2564 |  : 447
Announcement of The Selection reasult for the Recruitment of Teachers (Foreigner)
Announcement of The Selection reasult for the Recruitment of Teachers (Foreigner)
: 24 พ.ย. 2564 |  : 389
โรงเรียนสาธิตฯ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสาธิตฯ โดยผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้จากทาง เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตฯ และ Facebook Page เว็บไซต์: www.satit.nrru.ac.th Faceb
: 10 พ.ย. 2564 |  : 516

  หน้า 1 / 4 |  1 [2] [3] [4]  (ทั้งหมด : 74 รายการ)

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
3 8 7 0 5
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.