HOME > NEWS    
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รายการสอบ ASMOPSS THAILAND 2023
BY : SATITNRRU  |  26 ตุลาคม 2566  293 Views
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รายการสอบ ASMOPSS THAILAND 2023 การแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ระดับประเทศ รอบสอง (รอบคัดตัวแทนประเทศ) สอบวันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 ประกาศผลวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
โครงการ Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools หรือ ASMOPSS (แอสมอพส์) เป็นโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เน้นทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นฐาน ตลอดทั้งทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างความสัมพันธ์ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Tel : 0 4434 1367
Website : www.satit.nrru.ac.th
Facebook : Facebook.com/satitnrru.th
.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศหยุการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาเป็นกรณีพิเศ...
ลูกสาธิตฯ ได้รับรางวัลยุวทูตไทยแลนด์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อน กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย และทดสอบความรู้ความ...
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
3 8 7 0 7
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.