หน่วยงาน / โครงการ HOME > SATIT FORMS    

ค้นหา      ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลดไฟล์
1 แบบฟอร์มภายนอก - 05-แบบฟอร์มขออนุญาตด้านวิชาการ - สำหรับผู้ติดต่อจากภายนอกโรงเรียน Download / open 
2 แบบฟอร์มภายนอก - 04-แบบฟอร์มขออนุญาตใช้สถานที่โรงเรียนสาธิตฯ - สำหรับผู้ติดต่อจากภายนอกโรงเรียน Download / open 
3 แบบฟอร์มภายนอก - 03-แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรม - สำหรับผู้ติดต่อจากภายนอกโรงเรียน Download / open 
4 แบบฟอร์มภายนอก - 02-แบบฟอร์มขออนุญาตยืมอุปกรณ์ - สำหรับผู้ติดต่อจากภายนอกโรงเรียน Download / open 
5 แบบฟอร์มภายนอก - 01-แผนผังขั้นตอนการขอรับบริการโรงเรียนสาธิตฯ - สำหรับผู้ติดต่อจากภายนอกโรงเรียน Download / open 
6 แบบฟอร์มภายใน - ขอใช้บริการ - สำหรับขอหนังสื่อราชการภายใน-ภายนอก-คำสั่ง-คำกล่าวต่างๆ-ขอใช้รถ-ใช้สถานที่-ยืมอุปกรณ์ - สำหรับครู-เจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน Download / open 
7 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมลิฟท์โดยสาร - สำหรับแจ้งซ่อมลิฟท์โดยสารประจำอาคาร Download / open 
8 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุง - สำหรับแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์-อาคารเรียน ชำรุด Download / open 
9 แบบฟอร์มขอรับบริการ - สำหรับถ่ายภาพกิจกรรม Download / open 

  หน้า 1 / 1 |  1  (ทั้งหมด : 9 รายการ)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
3 8 7 0 6
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.