พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดี ๆ  

คลังความรู้ (KNOWLEDGE CENTER)
ห้องนี้มีอะไร : ห้องนี้เป็นคลังความรู้ที่เก็บรวบรวมเว็บไซต์ คลิปวิดีโอ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ
ของคุณครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ และยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีความสนุกสนานและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับห้อง
 รวบรวมข้อมูลโดยใช้เว็บไซต์ www.padlet.com
 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา


ค้นหา      


รวมคลิปวิดีโอกิจกรรมบริหารสมอง และบริหารร่างกายในห้องเรียน
คลังคลิปวิดีโอนี้ ทุกท่านจะได้รู้จักกับ Maximo and Mr. Catma...
: 30 ก.ย. 2560, 14:24 น. 
รวมคลิปวิดีโอ การแสดงพื้นเมือง
การแสดงพื้นเมืองเป็นการแสดงของแต่ละท้องถิ่น ทั้ง 4 ภาค มีดัง...
: 23 ก.ค 2560, 17:21 น. 
รวมคลิปวิดีโอ นาฏยศัพท์และภาษาท่า
นาฏยศัพท์และภาษาท่าเป็นการฝึกท่ารำเบื้องต้น และเป็นกิริยาท่าทางที่แสดงเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมและผู้แสดงได้เข้าใจ ในการรำนาฏศิลป์ไทย
: 19 ก.ค 2560, 21:34 น. 
รวมคลิปโฆษณาสอนใจ
เมื่อมนุษย์ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน ดัง...
: 14 ก.ค 2560, 09:56 น. 
รวบสารคดีประวัติศาสตร์ สังคมและภูมิศาสตร์
การดูเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เราได้จดจำได้ดี คลิปต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราสามารถเข้าใจสิ่่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้
: 12 ก.ค 2560, 23:27 น. 
Magic English - Disney
รวมคลิปวิดีโอ Magic English - Disney ใช้เป็นสื่อการเรียนการส...
: 7 ก.ค 2560, 18:43 น. 
รวมคลิปวิดีโอ สอนการทำสื่อการเรียนรู้จากกระดาษ
รวมคลิปวิดีโอ สอนการทำสื่อการเรียนรู้จากกระดาษ ซึ่งสื่อแต่ละอันสามารถประยุกต์ใช้กับผู้เรียนได้ทุกช่วงวัย
: 7 ก.ค 2560, 00:02 น. 
รวมคลิปผลิตสื่อการสอน
วิธีการทำสื่อการสอน ซึ่งมีรูปแบบการทำสื่ออย่างหลากหลาย ทำเองได้ง่ายๆ เหมาะกับการเรียนการสอนทุกวิชา และเหมาะกับเด็กๆทุกวัย
: 7 ก.ค 2560, 00:01 น. 
รวมคลิปวิดีโอ การ์ตูนสั้นสอนใจ
รวมคลิปวิดีโอ การ์ตูนสั้นสอนใจ ทั้งของประเทศไทย และต่างประเท...
: 2 ก.ค 2560, 23:00 น. 
รวมคลิปกิจกรรมสะเต็มสนุก ๆ สำหรับเด็ก
รวมคลิปกิจกรรมสะเต็มสนุก ๆ สำหรับเด็ก (STEM Activity for kids) เหมาะสำหรับเด็กระดับปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา
: 7 ก.ค 2560, 00:01 น. 
รวมคลิปผลิตสื่อวิชาสังคม
วิธีการทำสื่อวิชาสังคม วิธีการเล่นสื่อวิชาสังคม รวบรวมโดย KRUKOY | TEACHDENT SHARED
: 20 มิ.ย. 2560, 16:55 น. 
การใช้งานโปรแกรม Paint
การใช้งานโปรแกรมเพนต์สร้างชิ้นงานตามจินตนาการจากโปรแกรมเพนต์ได้
: 19 พ.ค. 2560, 10:35 น. 
ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูล,แหล่งข้อมูล,ประเภทของข้อมูล,ประโยชน์ของข้อมูล
: 19 พ.ค. 2560, 10:31 น. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ,อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ,ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
: 19 พ.ค. 2560, 10:30 น. 
การทำงานของคอมพิวเตอร์
กำเนิดคอมพิวเตอร์,การทำงานของคอมพิวเตอร์,ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์,การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
: 19 พ.ค. 2560, 10:29 น. 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล,การประมวลผลข้อมูล,การจำแนกข้อมูล,การนำเสนอข้อมูล
: 19 พ.ค. 2560, 10:26 น. 
การใช้งานคิวอาร์โค้ด (Qr code)
QR Code ก็คือรหัสชนิดหนึ่ง หรือที่กันว่า Quick Response (การตอบสนองที่รวดเร็ว) หรือที่นิยิมเรียกก็คือ QR Code ซึ่ง QR Code
: 19 พ.ค. 2560, 10:22 น. 
การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
การนำเสนอข้อมูลแบบแผนที่ความคิด,Mind mapping,แผนภาพกราฟฟิก,แผนภูมิแท่ง,ตาราง,แผนภูมิรูปวงกลิม,อินโฟกราฟฟิค,infographic
: 19 พ.ค. 2560, 10:19 น. 
การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
: 20 ธ.ค. 2559, 12:17 น. 
การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoscape
การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoscape
: 13 มี.ค 2560, 12:10 น. 

  หน้า 1 / 1 |  1  (ทั้งหมด : 20 รายการ)

 










 
ติดต่อ TEACHDENT SHARED
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
E-Mail : teachdentshared@gmail.com
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2017 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
1 9 0 2 6