พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดี ๆ  
 ห้องสื่อการเรียนการสอน
รูปภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
สืบค้นมาแบ่งปัน : รูปภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 50 รูป
: 13 ส.ค. 2560 |  : 10990
พีระมิดคำไวพจน์
แจกฟรี : พีระมิดคำไวพจน์ จำนวน 15 ไฟล์รูปภาพ ตัด ทากาว ก็เป็นสื่อที่พร้อมให้เด็ก ๆ เรียนรู้แล้วครับ
: 12 พ.ย. 2560 |  : 530
แจกฟรี : โปสเตอร์หน้าที่ของปุ่มบนของแป้นพิมพ์ และ 23 คำสั่งลัดที่ควรรู้ ขนาดกว้า...
แจกฟรี : โปสเตอร์หน้าที่ของปุ่มบนของแป้นพิมพ์ และ 23 คำสั่งลัดที่ควรรู้ ขนาดกว้าง 48 สูง 80 ซม.
: 12 ต.ค. 2560 |  : 978

ยังไม่มีกิจกรรม...
 ห้องสมุดและกองทุนหนังสือ
หนังสือมีให้ยืม
ครูแท้แพ้ไม่เป็น
Refe Esquith
หนังสือมีให้ยืม
หนังสือมีให้ยืม
ศาสตร์และศิลป์ของการสอน
ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
หนังสือมีให้ยืม
หนังสือมีให้ยืม
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้
Peter Senge และคณะ
หนังสือมีให้ยืม
หนังสือมีให้ยืม
ปลาบนต้นไม้
ลินดา มัลลาลี ฮันต์
หนังสือมีให้ยืม
หนังสือมีให้ยืม
ติสตู นักปลูกต้นไม้
Maurice Druon
หนังสือมีให้ยืม
 ห้องคลังความรู้
รวมคลิปวิดีโอกิจกรรมบริหารสมอง และบริหารร่างกายในห้องเรียน
คลังคลิปวิดีโอนี้ ทุกท่านจะได้รู้จักกับ Maximo and Mr. Catma...
: 13 ส.ค. 2560, 14:24 น. 
รวมคลิปวิดีโอ นาฏยศัพท์และภาษาท่า
: 13 ส.ค. 2560, 21:34 น. 
รวมคลิปโฆษณาสอนใจ
: 13 ส.ค. 2560, 09:56 น. 
รวบสารคดีประวัติศาสตร์ สังคมและภูมิศาสตร์
: 13 ส.ค. 2560, 23:27 น. 
Magic English - Disney
: 13 ส.ค. 2560, 18:43 น. 
 ห้องนักอยากเขียน
วินาทีแรกในดินแดนมหัศจรรย์
เชื่อว่าหลายคนจำวินาทีแรกที่เด็ก ๆ เรียกเราว่าครูได้ และผมก็...
: 5 มิ.ย. 2560 |   : 186
 
 ห้องคมคำคิด
การเรียนไม่สำคัญว่าครูสอนเนื้อหาไปมากแค่ไหน เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเรียนร...
: 5 มิ.ย. 2560, 16:10 น. : |  : 180 
วินาทีแรกของครูและนักเรียน
: 5 มิ.ย. 2560 |  : 108 
ถ้าคุณคิดว่าอาชีพของคุณ ไม่มีคุณค่า คุณก็ไม่ต่างอะไรกับคน รับจ้างสอน
: 5 มิ.ย. 2560 |  : 69 
 ห้องสอนใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การสร้างโฟลเดอร์
โฟลเดอร์ (folder) คืออะไร โฟลเดอร์ หรือ แฟ้มเอกสาร สร้างขึ้นเพื่อแยกไฟล์ต่างๆ ลักษณะคล้ายแฟ้มเก็บ เอกสาร กล่องเก็บเอกสาร หรือ ตู้เก็บเอกสาร
: 10 มิ.ย. 2560,  |  : 128 
การทำงานกับภาพเคลื่อนไหน EP.2
การทำงานกับภาพเคลื่อนไหน EP.2 1) ลักษณะภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเต...
: 3 ก.ค 2560,  |  : 72 
การตกแต่งสไลด์
การตกแต่งสไลด์ 1) การตั้งค่าหน้ากระดาษ 2) การวางแนวสไสด์ ...
: 3 ก.ค 2560,  |  : 53 
การทำงานกับ SmartArt
การทำงานกับ SmartArt 1) การแทรก SmartArt 2) การพิมพ์ข้อควา...
: 6 ก.ค 2560,  |  : 90 
 ห้องยำรวมคลิปวิดีโอ
สอนใช้งานเว็บไซต์ Classtools.net EP.1
เครื่องมือการสุ่มชื่อนักเรียน Random Name Picker จะช่วยทำให้...
: 22 มิ.ย. 2560,  |  : 213 
สอนใช้งานเว็บไซต์ Visnos.com EP.2
: 17 ก.ค 2560,  |  : 51 
สอนใช้งานเว็บไซต์ Visnos.com EP.1
: 17 ก.ค 2560,  |  : 80 
 สร้างสื่อการสอน : เกมเปิดแผ่นป้าย   : 400
 สอนใช้งานเว็บไซต์ Visnos.com EP.2   : 51
 สอนใช้งานเว็บไซต์ Visnos.com EP.1   : 80
 สร้างใบงานคณิตศาสตร์ด้วยเว็บไซต์ math-aids.com EP.2    : 127
 PAGE TEACHDENT SHARED
 
ติดต่อ TEACHDENT SHARED
การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION  
E-Mail : teachdentshared@gmail.com
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
© 2017 All right reserved : Powered By TEACHDENT SHARED TEAM
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
6 4 1 6 5